Liquidación de valores

É o peche dunha operación e a entrega ao investidor da cantidade obtida tras ter colocado o seu diñeiro nun produto determinado. . O Servizo de Compensación e Liquidación (SCL) é o encargado de levar a cabo este proceso para os valores admitidos a cotización nas catro bolsas españolas.