Kappa

Kappa ou vega é a sensibilidade da prima dunha opción ante as variacións da volatilidade implícita á que cotiza. Mide, nun momento determinado do mercado, como cambiaría a prima dunha opción, se a volatilidade implícita do activo subxacente ao vencemento desta variase en 1 kappa.

  • Se sobe a volatilidade, aumenta a prima (revalorízase a carteira).
  • Se baixa a volatilidade, diminúe a prima (depréciase a carteira).

A variación en volatilidade mídese en kappas, sendo 1 kappa un 1%.

Tamén che podería interesar

  • Inviste en bolsa e valores dos principais mercados e nun amplo catálogo de fondos de investimento das maiores xestoras internacionais.
  • Servizo en liña que che permite investir en accións do mercado continuo desde 5 € de comisión por operación.
  • Obtén unha maior rendibilidade polos dividendos das túas accións. Sen gastos de administración e mantemento.