Xubilación

Con carácter xeral, a xubilación é o cesamento no traballo por conta propia ou allea por acadar a idade legal establecida, e que dá dereito a unha prestación económica sempre que se cumpran coas condicións esixidas legalmente.

Tamén che podería interesar

  • Comeza a planificar a túa xubilación cos plans de pensións do BBVA e goza de vantaxes fiscais.