Imposto regresivo

Imposto que capta unha porcentaxe cada vez menor do ingreso a medida que este aumenta.