Gregas

Para medir cada un dos factores que inflúen na prima dunha opción utilízanse as gregas. Estas son fórmulas representadas con letras gregas, que miden cada un dos factores que afectan á sensibilidade da prima. Estas letras son: delta, gamma, theta, vega ou kappa, rho e phy.

  • Delta: Indica como varía a prima dunha opción segundo cambia a cotización spot do activo subxacente. Calcula a velocidade de cambio da prima segundo cambia o subxacente.
  • Gamma: Mostra como cambia a delta da opción segundo varía o spot, é dicir, representaría a aceleración con que varía a prima da opción segundo cambia o spot do activo subxacente.
  • Theta: Representa como diminúe a prima da opción a medida que vai pasando o tempo ata o vencemento.
  • Vega ou kappa: Indica como cambia a prima da opción segundo varía a volatilidade do activo subxacente.
  • Rho: Calcula como varía a prima da opción segundo cambian os tipos de xuro do mercado ao prazo do vencemento da opción.
  • Phy: Indica como varía a prima dunha opción segundo cambian as expectativas de pagamento de dividendos do activo subxacente.

Tamén che podería interesar

  • Inviste en bolsa e valores dos principais mercados e nun amplo catálogo de fondos de investimento das maiores xestoras internacionais.
  • Servizo en liña que che permite investir en accións do mercado continuo desde 5 € de comisión por operación.
  • Obtén unha maior rendibilidade polos dividendos das túas accións. Sen gastos de administración e mantemento.