Grey knight

(Cabaleiro gris) Persoa ou entidade que realiza unha sobrepoxa a un cabaleiro branco coa finalidade de mellorar os seus propios intereses. Un cabaleiro gris entra en escena para aproveitar calquera desacordo entre o primeiro oferente e a empresa obxectivo.