Fusión por absorción

Fusión de sociedades en que a sociedade ou sociedades extinguidas son absorbidas por outra sociedade preexistente, chamada sociedade absorbente.