Federal funds

Fondos depositados polos bancos comerciais dos EUA nos bancos da Reserva Federal. Ademais, os bancos poden prestarse fondos federais entre eles a un día, ao tipo de xuro dos devanditos fondos.