Especialista

É un intermediario que se dedica a coidar un determinado valor, ao facilitar de xeito constante un prezo de compra e venda.