Diferencial horizontal

Operación que consiste na venda dunha opción e a adquisición simultánea doutra máis afastada no tempo, ambas as dúas co mesmo prezo de exercicio.