Desintermediación

Fenómeno derivado do desenvolvemento dos mercados de capitais, caracterizado polas relacións directas entre os axentes con necesidade de recibir financiamento e os prestamistas.