Depreciación

Perda de valor dun activo. Diminución do valor dunha divisa, dun valor negociable ou dun metal cotizado respecto doutro ou outros. Diferénciase da desvalorización en que esta esixe unha intervención oficial que certifique a diminución do valor da moeda.