Balio-galera

Aktibo baten balioaren galera. Dibisa baten balioaren murriztapena, negozia daitekeen balore baten edo kotizatutako metal batena, beste bati edo batzuei dagokienez. Debaluazioarengandik desberdintzen da, horrek agindu egiten baitu esku-hartze ofiziala, zeinak ziurtatu egingo duen monetaren balioaren murriztapena.