Depreciació

Pèrdua de valor d'un actiu. Disminució del valor d'una divisa, d'un valor negociable o d'un metall cotitzat respecte a un altre o d'altres. Es diferencia de la devaluació en el fet que aquesta exigeix una intervenció oficial que certifiqui la disminució del valor de la moneda.