Depósitos de garantía

Cantidade de diñeiro que deben depositar, como garantía, os compradores e vendedores de contratos de opcións e futuros.