Cubrir unha posición

Realizar unha operación inversa a outra anterior co obxecto de cubrir o negocio.