Comisión por transferencia

Seguindo instrucións do cliente, a entidade transfire fondos desde a conta do cliente a outra conta. A entidade cobra unha comisión por este servizo.