Colocación restrinxida

As condicións da emisión establécense máis ou menos á medida dun grupo definido de investidores, que van ser os compradores exclusivos desta.