Cesta de fondos

Do mesmo xeito que o investidor pode construírse unha carteira de investimento tamén ten a posibilidade de crearse unha cesta de fondos que se comporá das distintas modalidades de fondos que hai no mercado.