Benchmark

Taxa ou índice de referencia que serve para facer comparacións. No ámbito financeiro, denomínase benchmark calquera índice que se tome como referencia para valorar a eficiencia na xestión dunha carteira.