Asset Allocation

Denomínase así a diversificación dos investimentos entre distintos produtos ou mercados, co fin de mellorar o rendemento e/ou controlar o risco do agregado.