AERI

Asociación Española de Relacións cos Investidores. Constituída en 1990, ten por obxecto a promoción e mellora das relacións cos investidores das empresas cotizadas, así como o intercambio de experiencias e coñecementos nesta materia.