Activo de recompra

Transacción pola que unha persoa adquire un valor negociable e o vendedor obrígase a compralo nun curto período de tempo e a un prezo preestablecido.