Acción gratuíta

Dise da acción pola que o accionista non desembolsa nada na súa subscrición xa que a emisión se fai con cargo ás contas de reservas libres. Denomínase tamén acción liberada