Zer da hipoteka aldakor bat

Hipoteka finkoen inguruko analisi sakona: ezaugarriak eta funtzionamendua
Tasa aldakorreko hipoteka mailegu batean, interes tasa diferentzial finko batez gehi erreferentziazko indize batez osatuta dago (normalean euriborra). Ordaindu beharreko hileko kuoten zenbatekoa igotzen edo jaisten dira erreferentziazko indizearen aldaketen arabera. Ohikoena da hipoteka sinatzen den hilabetearen euriborraren datua aplikatzea eta sei hilabetez behin interes tasa eguneratzea, euriborraren azken balioaren arabera.
Goiko bannerra hipoteka finkoa Goiko bannerra hipoteka finkoa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.

Zer da hipoteka bat?

Hipoteka ondasun baten jabetza lotzen duen eskubide bat da, betebehar bat betetzen dela bermatzeko. Bankuari mailegua eskatzerakoan, baliteke bankuak hipoteka bat eratzea eskatzea baldintza gisa. Orduan, hipoteka maileguaz hitz egingo dugu, normalean, "hipoteka" deritzoguna. Ohikoena, hipoteka mailegu bat erositako etxe bat finantzatzeko eskatzea da, higiezin bera berme gisa lotuz.

Mailegu-hartzaileak (dirua hartzen duena), kontratu baten sinaduraren bidez, maileguan hartutako zenbatekoa itzultzeko konpromisoa hartzen du gain, gehi interesei dagozkien zenbatekoa, hileko kuotetan eta denbora epe zehatz batez. Edozein hipoteka mailegutan mailegu hartzaileen bermea eta higiezinaren bermea existitzen dira, hau da, zorra ordaintzen ez bada, kreditu erakkundeak etxebizitza exekutatu dezake.

Hipoteka-mailegu motak

Hipoteka maileguari aplikatzen zaion interes tasaren arabera, hiru hipoteka mota bereizten dira:

- Hipoteka aldakorra.

- Hipoteka finkoa.

- Hipoteka mistoa.

Hipoteka aldakorrean hileko kuoten zenbatekoa erreferentziazko indize baten arabera aldatzen da (ohikoena indize hori euribor izatea da). Hipotekari aplikatzen zaion interes tasa euriborraren balioaz gehi diferentzial finko batez osatzen da. Ohikoena da bankuak interes tasa sei hilabetez behin eguneratzea euriborraren azken balioarekin. Honela, hileko kuota berbera ordainduko da sei hilabetez, eta denbora aldi horren ondoren, hileko kuota berriz kalkulatzen da, hura igotzeko edo jaisteko aukerarekin. 

Hipoteka finkoetan interes tasa berbera aplikatuko da maileguren bizitza osoan zehar. Interes tasa ez dago inolako erreferentzia tasaren mende, euribor bezala, beraz, ordaindu beharreko hileko kuota beti berbera da hipoteka osoan zehar, merkatuko interes tasak igo edo jaitsi arren. 

Hipoteka mistoek hipoteka finkoaren eta hipoteka aldakorraren funtzionamendua konbinatzen dute. Esate baterako, hipotekaren lehen 10 urteetan zehar hileko kuota finkoa ordaintzen da, eta gainontzeko epetik epemugaraino interes-tasa aldakorra aplikatzen da, zein euriborraren arabera aldatuko den, kontratuan hitzartutako berrikusketen arabera.

Hipoteka-mailegu motak

Mailegu bati aplikatzen zaion interes tasa ITN eta UTB bidez adierazten da.

ITN (Interes Tasa Nominala): maileguan emandako zenbatekoari aplikatzen zaion eta finantza erakundeari ordaindu beharreko kuota zehazten duen ehuneko finkoa da. Hipoteka aldakor batean ITN euriborraren balioaz gehi diferentzial finko batez osatzen da.

UTB aldakorra (urteko tasa baliokidea edo urteko tasa eraginkorra): finantza-produktu baten kostua edo etekin eraginkorra adierazten duen interes tasa da. UTBa formula matematiko normalizatuaren arabera kalkulatzen da. Formula horrek kontuan hartzen ditu eragiketaren interes nominala, ordainketen maiztasuna (hilez behingoak, hiru hilez behingoak, eta abar), banku komisioak eta eragiketaren gastu batzuk. UTB hipoteken prezioa banku erakunde desberdinen artean konparatzeko erabiltzen da.

Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

Hipoteka aldakorraren ezaugarriak

- Ordaindu beharreko interes-tasa kontratuan hitzartutakoaren arabera eguneratzen da (ohikoena sei hilabetero da), euriborraren azken balioa hartuz.

-Interes-tasa eguneratzen den bakoitzean, hileko kuotaren zenbatekoa aldatzen da. Euriborra igotzen denean, ordaintzeko kuota ere igo egiten da. Euriborra jaisten denean, kuotaren zenbatekoa ere txikiagoa izango da.

- Hipoteka aldakorrek hipoteka finkoek baino interes-tasa baxuagoa eskaintzen dute.

- Normalean, mailegua itzuli ahal izateko gehienezko epea, hipoteka aldakorretan, hipoteka finkoetan baino altuagoa da.

- Maileguaren itzultze epea hipoteka aldakor batean handiagoa denez, hileko kuotaren zenbatekoa hipoteka finkoan baino txikiagoa izaten da. Ondorengo sei hilabeteetan, euriborra igoko balitz, hipoteka aldakorraren kuotak altuagoak izan litezke, kontratazioaren unean, hipoteka finkoan ezarritakoekin konparatuz.

CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
  • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
  • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.