Rendes PPA BBVA

 • Aportació mínima: 6.000 €.

 • Et garanteix una renda mensual vitalícia a canvi d'una aportació inicial procedent d'un Pla de previsió assegurat o Pla de pensions.

 • Et permet triar la forma de pagament als teus beneficiaris, en cas de defunció.

Sol·licitar

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • ** El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Què és?

És una assegurança de vida-estalvi que et garanteix una renda mensual vitalícia, a canvi d'una aportació inicial única procedent de Plans de pensions o Plans de previsió assegurats, una vegada et trobis en situació de jubilació.

A qui va dirigida?

A totes les persones en situació de jubilació que tinguin Plans de previsió assegurats o Plans de pensions, que vulguin complementar la seva pensió a través d'una assegurança d'estalvi i obtenir importants desgravacions fiscals.

Com funciona?

Fas una aportació inicial única en el moment de la contractació: (mínima de 6.000 € i màxima entre 700.000 € i 3.000.000 €, segons els diners que destinis als teus beneficiaris en cas de defunció). No és possible fer aportacions periòdiques ni extraordinàries addicionals. 

Rebràs un import mensual fix, per a tota la vida, generat pel tipus d'interès tècnic que s'aplica al capital que hagis aportat. 

És flexible ja que pots triar entre diferents modalitats que et permetran combinar, d'acord amb les teves necessitats, l'import que vols deixar als teus hereus: 

 • Els pots destinar tot o part de l'aportació inicial efectuada. Els beneficiaris rebran fins al 101,5% de l'import del capital en cas que hagis destinat tot a defunció. 
 • Pots designar una persona gran de 60 anys perquè cobri una renda mensual per a tota la vida. Aquest beneficiari, anomenat de reversió, serà sempre únic i mai no podrà ser modificat després de la contractació del producte. 
 • Si no tries les opcions anteriors, pots designar els ​beneficiaris​ que vulguis perquè, en cas de defunció, rebin en un únic pagament un import que varia en funció de l'edat amb què contractis el producte:
  • Si quan contractes ets major de 65 anys, els beneficiaris rebran l'import que correspongui fins a completar les primeres 36 mensualitats que rebries com a assegurat.
  • Si quan contractes ets menor de 65 anys, rebran l'import ​​equivalent ​a les rendes que rebries fins als 68 anys.

Si encara no has començat a cobrar la renda mensual, podràs mobilitzar el teu contracte a un altre Pla de previsió assegurat o Pla de pensions individual o recuperar l'import contractat a preu de mercat. 

Si ja has començat a cobrar-la, només podràs rescatar l'import destinat a defunció a preu de mercat, per la qual cosa en aquest cas el seu valor pot ser inferior a la quantitat destinada inicialment.  

Com rebo la renda vitalícia?

En una renda de tipus fix, fet que suposa conèixer l'import des del principi.
La data d'abonament de la renda mensual és el dia 25 de cada mes.

Fiscalitat

Tants les rendes mensuals generades, com el capital que rebin els beneficiaris en cas de defunció de l'assegurat, tenen la consideració de rendiments del treball. S'integraran en la part general de la base imposable de l'IRPF pel 100% de la prestació. 

Les rendes mensuals vitalícies generades et permeten distribuir l'impacte fiscal durant cada any que estigui vigent el producte, en comptes de tributar una sola vegada. 

Requisits

Tenir entre 50 i 90 anys.

El producte només permet un únic titular, persona física resident.

Recorda que

Pots obtenir més informació sobre les seves característiques i condicions a qualsevol oficina BBVA. Aquest document no constitueix una oferta o recomanació de BBVA per a la contractació dels productes i serveis que s'hi indiquen, ni substitueix ni modifica la documentació precontractual i contractual corresponent als diferents productes i serveis. 

Companyia asseguradora

BBVA Seguros, S.A., d'Assegurances i Reassegurances, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-502.

Mediador

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, S.A., inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera.