Llei de crèdit immobiliari (LCI) - Minutes

Préstecs hipotecaris a particulars

Hipoteca tipus fix

Resta d'hipoteques

Hipoteques MUFACE Conveni 2020

Hipoteques 2018

Novacions Hipotecàries a particulars

Novació a hipoteca, solució, rescat mora

Novacions adaptades a LCI

Novacions a altres

Novacions hipoteques 2018

Novacions Muface Conveni 2020

Novacions Crèdits oberts

Novacions "A"

Subrogacions Hipotecaris a particulars

Subrogacions diversos

Subrogacions hipoteca bonificada

Subrogacions hipoteques Muface

Préstecs Consum LCI

Finançament Hipotecari empreses - autònoms

Préstecs/Crèdits hipotecaris empreses

Préstecs amb garantia hipotecària

Préstec hipotecari empreses autopromotor

Préstec hipotecari empreses tipus variable

Préstec hipotecari empreses fix

Préstecs/crèdits hipotecaris autònoms

Autònoms empreses autopromotor

Autònoms empreses variable

Autònoms empreses fix

Subrogació d'hipotecaris

Subrogació de creditor préstecs hipoteca empreses

Subrogació de creditor préstecs hipoteca autònomes i empreses

Novacions hipotecàries a particulars

Novacions a préstecs hipotecaris negoci

Préstec Promotor