Higiezin Kredituaren Legea (HKL) - Minutak

Partikularrei hipoteka-maileguak

Tasa finkoko hipoteka

Gainerako hipotekak

MUFACE Hipotekak 2020ko Hitzarmena

2018ko hipotekak

Hipoteka-nobazioak partikularrei

Nobazioa Hipotekara, Konponbidea, Berandutze Erreskatea

Higiezinen Kreditu Legeari egokitutako nobazioak

Nobazioak besteei

Hipotekaren nobazioa 2018

Muface Nobazioak 2020ko Hitzarmena

Kreditu irekien nobazioak

"A" nobazioak

Partikularrei Hipotekazko subrogazioak

Subrogazioak batzuk

Subrogazioak hobaritutako hipoteka

Subrogazioak Muface hipotekak

Kontsumorako maileguak LCI

Hipoteka-finantzazioa enpresak - autonomoak

Hipoteka-maileguak/kredituak enpresei

Maileguak hipoteka-bermearekin

Hipoteka-mailegua enpresak sustatzaile propioa

Enpresentzako hipoteka-mailegua interes-tasa aldakorra

Enpresetzako hipoteka-mailegua finkoa

Maileguak/hipoteka-kredituak autonomoak

Autonomoak Enpresak Sustapen propioa

Autonomoak enpresak aldakorra

Autonomoak enpresak finkoa

Hipotekazkoen subrogazioa

Hartzekodunaren subrogazioa maileguak hipoteka enpresak

Autonomo eta enpresentzako hipoteka-maileguen hartzekodunaren subrogazioa

Partikularrei egindako hipoteka-nobazioak

Nobazioak hipoteka-maileguei (negozioak)

Promotor mailegua