Condicions més comunes per demanar un préstec

Necessites un préstec per finançar un projecte però no saps com fer-ho? T'expliquem tot el que has de saber.
Sol·licitar un préstec a alguna entitat financera és un procés que requereix temps i, a més, obliga el sol·licitant a pensar-ho bé per estar segur del que necessita. És un contracte i com a tal no pot prendre's a la lleugera. El prestatari ha de ser conscient que en un temps determinat haurà de tornar els diners sol·licitats més els interessos, les comissions i les despeses. No obstant això, un préstec no és cosa d'un sol i el banc que el concedeix ha de vetllar pels seus interessos i valorar si el sol·licitant té capacitat de pagament per tornar els diners prestats. Per aconseguir això, hi ha una sèrie de condicions per demanar un préstec que has de complir perquè et concedeixin aquest finançament.
Bàner Superior Préstec Ràpid Bàner Superior Préstec Ràpid
Préstec Ràpid Sense Documents
Si no ets client, pots sol·licitar de 3.000€ a 20.000€ de manera 100% en línia.

Condicions que ha de reunir el sol·licitant per demanar un préstec

A l'hora de concedir un préstec, sigui del tipus que sigui, cada entitat financera pot establir unes condicions diferents. Dependrà de la política de riscos del banc, de la quantitat de diners que presti, i de la finalitat. Malgrat aquesta possible disparitat, hi ha uns requisits habituals que tots els bancs exigeixen a les persones que acudeixen a ells a la recerca d'un préstec. Entre d'altres, hi ha els següents:

  • Ser major d'edat: els bancs necessiten assegurar-se que els diners prestats els seran retornats i això només és possible si el sol·licitant té un historial creditici estable i ingressos regulars. Dues condicions difícils de reunir si s'és menor d'edat.
  • Solvència i ingressos estables: o en altres paraules, demostrar que es poden tornar els diners prestats. Per complir-ho, la persona que demana el préstec ha de demostrar que té uns ingressos estables i, a més, superiors a les obligacions adquirides amb el banc. Per exemple, si s'acorda que cada mes haurà de tornar 300 € del préstec, seran necessaris uns ingressos que li permetin prescindir d'aquesta quantitat mensual.

Veient aquests requisits generals per demanar un préstec, és fàcil endevinar que les persones amb ingressos regulars o amb un contracte indefinit, amb antiguitat en una mateixa empresa, o si són funcionaris o empleats públics, tindran més facilitats per accedir a un préstec.

Què és la garantia personal?

A l'hora de sol·licitar un préstec és necessari ser conscients d'un principi general del nostre dret recollit a l'article 1.911 del Codi civil i que estipula el següent: “Del compliment de les obligacions respon el deutor amb tots els seus béns, presents i futurs.” Això significa que el deutor té l'obligació de fer front a la quantitat acordada amb el banc fent ús de tot el seu patrimoni actual i futur. Quan a l'operació hi intervenen més d'una persona com a cotitulars del préstec, es poden donar dos tipus de garanties o responsabilitats personals:

  • Responsabilitat solidària: el banc s'adreça indistintament contra un dels deutors pel 100% de la quantitat del préstec i després entre titulars es poden reclamar les quantitats acordades per a cada un.
  • Responsabilitat mancomunada: cada deutor respon davant el banc d'una quantitat determinada del préstec acordada prèviament, sumant en total el 100% del préstec.
Bàner Central Préstec Ràpid Bàner Central Préstec Ràpid
Vols un préstec?
Sol·licita-ho de manera ràpida i 100% en línia. Siguis o no client de BBVA.

Documentació necessària i requisits addicionals per demanar un préstec

Depenent de l'entitat bancària en què se sol·liciti el préstec es necessitarà lliurar més o menys documentació. El més habitual és que el sol·licitant del préstec hagi de facilitar al banc el seu NIF o NIE, el número de compte corrent on ingressar els diners, la fotocòpia de diverses nòmines i de qualsevol altre ingrés regular que rebi, la seva història laboral perquè el banc es faci una idea de la seva relació amb les empreses en què ha treballat, l'última Declaració de la renda, les còpies simples dels immobles i béns que posseeix i la informació relativa a altres préstecs en cas que els tingui.

A més de tota aquesta documentació, si el sol·licitant del préstec és autònom pot que se li sol·liciti incloure una fotocòpia del document d'alta d'autònom, l'última declaració anual de l'IVA i els últims pagaments fraccionats de l'IRPF.

Tanmateix, BBVA ofereix un Préstec Ràpid per a nous clients que requereix documentació mínima. Només se li demanarà el seu NIF (podràs fer una fotográfia amb el teu mòbil dins el procés de sol·licitud) i connectar amb el seu un altre banc. Mitjançant el procés d'Agregació Bancària, el sol·licitant haurà de connectar, amb el seu usuari i contrasenya, amb el seu un altre banc on tingui domiciliada la seva nòmina. D'aquesta manera, es valoraran els seus moviments bancaris per tal d'estudiar la seva situació financera.

Finalment, a l'hora de demanar un préstec, si domicilies la nòmina durant la vida del préstec, pots beneficiar-te d'una bonificació en els interessos, i el tipus d'interès serà més baix. BBVA posa a disposició de qui estigui buscant un préstec un simulador amb què veure els preus i quotes del seu futur préstec. Al web de BBVA pots trobar tots aquests detalls i molts més.

CTA Préstec Ràpid CTA Préstec Ràpid
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
  • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
  • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

  • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
  • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.