Santiago Moll

Professor de Secundària

"Els dispositius electrònics han de ser capaços d'ajudar-nos a ensenyar més i millor"

Pots veure el vídeo complet aquí.

Podríem parlar de tres grans generacions pel que fa a tecnologia digital. La primera aniria aproximadament des del final dels 60 fins al 1980 aproximadament, i és la que s'ha anomenat generació X. A partir d'aquí, ve una altra generació que és la generació que aniria aproximadament entre els anys 1980 i 1994; aquesta és la generació anomenada generació I o dels mil·lennistes. Aquelles persones que han nascut amb la tecnologia i d'altres, com nosaltres, que hem d'adaptar-nos-hi. I, finalment, l'última generació, la generació, per descomptat, del teu fill/a seria la que denominem generació Z. Començaria aproximadament a Espanya cap a l'any 1994, que seria quan es dona aquest boom d'Internet o també una espècie de democratització de la xarxa. I aniria del 94 fins als nostres dies, i és molt difícil establir unes característiques per a una generació tan diversa com la del teu fill/a. Crec que el que defineix aquesta generació, de l'Snapchat, del YouTube, d'Instagram, és que ha nascut en el món audiovisual. Arribarà un punt que la dicotomia entre natius i immigrants perdrà el seu sentit i en un futur haurem de centrar-nos més a parlar de la competència digital que tindran aquestes generacions.

L'argot digital té unes característiques molt concretes. Moltes d'aquestes paraules procedeixen de l'anglès, són anglicismes, tenen com a característica recurrent el fet que siguin paraules molt efímeres, que apareixen o desapareixen perquè es fan virals a través d'un influenciador o de les xarxes socials. I també són paraules o expressions molt breus. Són paraules, moltes d'aquestes, apocopades, és a dir, que només s'agafa un fragment de la paraula. I també s'utilitzen molt els acrònims. El vocabulari també forma part del nostre llenguatge, defineix la nostra forma de ser i defineix el teu fill/a i els meus alumnes. I crec que cal tenir-ho molt present.

Quan parlem de competència digital, bàsicament ens referim a l'ús que fa una persona de la tecnologia a la recerca d'un aprenentatge significatiu. Es parla de cinc grans competències. La primera se centra en aspectes relacionats amb la informació i l'alfabetització. La segona, que em sembla també molt interessant, és la comunicació, de quina manera ens comuniquem els uns amb els altres a través de l'ús de la tecnologia. En tercer lloc, la creació i també la cura de continguts. I, finalment, els dos últims aspectes competencials tindrien a veure amb la seguretat digital i la resolució de conflictes. Aquestes cinc grans competències han d'esdevenir —no només per als docents, sinó també per als nostres estudiants, per a la societat en general— el full de ruta que marqui la societat digitalitzada dels nostres dies.

"L'educació digital i les competències digitals són importants per cercar un aprenentatge significatiu en la nostra societat"

Per a mi, innovar és canvi, és transformació, és risc, és aprendre de l'error, és aprendre de l'altre. I crec que la innovació ha de partir, sobretot, d'aspectes relacionats amb el lideratge, d'aspectes relacionats amb la metodologia i, per descomptat, com a apassionat de l'educació emocional, de l'educació emocional i de les competències emocionals, i com no, de la competència digital.

Des del punt de vista educatiu, els dispositius electrònics han de ser capaços d'ajudar-nos a ensenyar més i millor. Avui dia hi ha quatre grans tipus d'aprenentatges, que s'anomenen “aprenentatges electrònics”. Per exemple, l'aprenentatge en línia. I després tenim també els dos que, per mi, són realment interessants; un seria el "mobile learning", és a dir, l'aprenentatge a través de dispositius mòbils com, per exemple, smartphones i tauletes i com podem incorporar aquests dispositius electrònics a les aules per facilitar l'aprenentatge i, finalment, un de molt curiós del qual també s'està parlant avui dia, que és el que s'anomena “aprenentatge ubic”.

Cal començar fent una distinció entre el mal ús, l'abús i l'addicció d'aquestes tecnologies o dels dispositius electrònics. Quan parlem del concepte de mal ús, parlem d'un concepte ocasional. Per exemple, un missatge de WhatsApp poc encertat, un comentari en alguna xarxa social, però estem parlant d'un cas anecdòtic. Clar, quan el mal ús es transforma en un abús, aquí és quan sí que, tant formadors, educadors com pares, hem d'estar alerta sobre el que està passant. Arriba un punt en què la línia que separa l'abús de l'addicció, de vegades, és molt prima. Per exemple, estant amb el mòbil o jugant amb alguna videoconsola. Augmenten les discussions, apareixen les mentides, hi ha una disminució dràstica del rendiment escolar i hi ha una reclusió a les habitacions. Hi ha una disminució de la vida social relativa als amics i també a la vida familiar, cada vegada es comparteixen menys experiències comunes, hi ha trastorns d'alimentació, hi ha trastorns de son... Són moltíssims senyals —per descomptat, no surten tots junts— que ens donen aquest pas de l'abús a l'addicció. Les addiccions no existeixen. El que existeix són els addictes. I quan arribem a aquest punt on realment hi ha una addicció, per descomptat a qui hem de recórrer és a un professional. Però jo crec que estem parlant de casos extrems. Jo crec que, avui dia, ens movem entre el mal ús i l'abús. D'aquí la importància d'aquesta educació digital i de voler aprendre en què consisteix per donar el millor a les persones que tant estimem, el teu fill o els meus estudiants.

Biografia
Professor de Secundària i autor del llibre "Empantallados. Cómo convivir con hijos digitales". També té el blog educatiu "Justifica tu respuesta". Santiago Moll aposta per un ús responsable de la tecnologia per millorar les competències digitals aplicades a l'educació.