Juan de Vicente Abad

Orientador i professor 

"Els alumnes han d'aprendre a conèixer, a fer, a conviure i aprendre a ser"

Pots veure el vídeo complet aquí.

Jo vaig conèixer l'aprenentatge servei gràcies a les meves alumnes i als meus alumnes, que en un moment donat estaven molt acostumats a participar a l'institut. És un alumnat que participa, per exemple, resolent conflictes. Quan hi ha un problema, tenim nens que tenen estratègies per resoldre conflictes. Participen, també, observant la qualitat de la convivència i tenen un paper molt important. Participen en moltes coses i estan molt acostumats a prendre la iniciativa.

L'aprenentatge servei és un mètode d'ensenyament-aprenentatge que uneix dins un mateix projecte dos elements: els aprenentatges que fem a l'aula en les diferents assignatures amb la realització d'un servei a la comunitat. Un servei que respon a necessitats socials o a conculcació de drets. Perquè, de vegades, no es compleixen, aquests drets socials. I l'interessant no és només que té aprenentatges i té un impacte, una acció sobre la comunitat, sinó que, gràcies al fet que hi ha una acció sobre la comunitat, que hi ha un servei, els aprenentatges es fan vius, es fan funcionals, serveixen per a alguna cosa, surten del llibre, surten de la pantalla de l'ordinador i tenen sentit. Serveixen per transformar una situació.

Les idees per fer un projecte d'aprenentatge servei sorgeixen de maneres molt diverses. De vegades sorgeixen de professors que diuen: “Jo, a la meva assignatura, crec que podria aprofitar això que tinc en el currículum per treballar alguna cosa, perquè m'interessa treballar alguna cosa relacionada amb la ciència. I jo soc profe de Física i crec que podria treballar això.” I li sorgeix una idea i ho planteja. De vegades, són els mateixos alumnes. Al nostre municipi, tenim dos programes d'aprenentatge servei amb animals perquè els alumnes, perquè les alumnes, ens van dir: “Volem treballar amb animals. Pensarem quin projecte podríem fer, vinculant-lo amb les nostres matèries, però orientat cap als animals”.

"L'aprenentatge servei és una bona resposta per a la inclusió i l'atenció a la diversitat a les escoles"

La gent gran, els avis i àvies, tenen un paper imprescindible. El que transmeten en la relació que tenen amb els seus nets, o a l'alumnat amb què treballen en aquest tipus de projectes, és una cosa que arriba molt. Sentim moltíssim que els nois se senten feliços estant amb ells. El primer que crec que transmeten és afecte.

En l'educació tenim el repte que totes les alumnes i tots els alumnes, no el 80%, el 70% que sol obtenir els títols i promocionar, sinó que tothom aprengui. I que aprengui el màxim possible. L'aprenentatge servei ens planteja: Treballarem tots junts en projectes, en equip, en grups heterogenis, i treballarem de manera que uns estiraran els altres. I podrem aconseguir que més nens s'hi incorporin. Però és que, a més, un element que fa que més nens s'hi incorporin no només és aquest treball en equip, sinó que comprendran molt millor per què estudien, per què estan treballant a classe, el que estan tractant. De manera que té un element motivacional que et dona més ganes d'incorporar-te. Hem descobert que la motivació, quan treballes en aquests projectes, augmenta. I gent que a classe, fora d'aquests projectes, no té cap interès, s'enganxa i es motiva. Hem de conèixer, hem de saber els coneixements, les coses que utilitzem a les classes. Hem d'aprendre a fer. A fer coses. Hem d'aprendre a conviure i hem d'aprendre a ser. Els projectes d'aprenentatge servei treballen les quatre coses. Si no treballes en projectes, és molt difícil que treballis l'aprendre a ser. Amb “aprendre a ser” em refereixo a aprendre a ser autònom, a aprendre a ser responsable amb un compromís que adquireixes amb un servei, amb una entitat, aprendre a autoregular-te, aprendre a saber cap a on vols anar, aprendràs a conviure perquè treballaràs en equip, perquè resoldràs conflictes, problemes que sorgeixen en l'acció que portaràs. Si no hi ha acció, no tens aquesta oportunitat. I aprendràs a fer, perquè ens interessa molt l'acció reflexiva. Però l'acció en el sentit que pots demostrar que has après alguna cosa.

Biografia
Juan de Vicente Abad és orientador i professor a l'institut públic IES Miguel Catalán de Coslada, Madrid. Va ser escollit com el Docent més Innovador d'Espanya al Certamen D+I (2016). Aquest mestre és una de les referències en Aprenentatge i Servei Solidari, una metodologia que pretén millorar l'entorn.