Cristóbal Cobo

Investigador de la Universitat d'Oxford

"Els professors i les escoles del futur ja existeixen, tot i que encara no són suficients"

Pots veure el vídeo complet aquí.

Els sistemes educatius, tradicionalment, han valorat algunes de les formes de coneixement que es poden verbalitzar en un codi, en una base de dades o en un diccionari. Malgrat tot, hi ha altres formes de saber que tenen a veure amb la pràctica i l'experiència que s'adquireixen a espais informals i no sempre queden reconegudes pels sistemes formals d'educació. Tanmateix, tenen un valor enorme, sobretot en la vida professional. Hi ha una tensió entre allò que se'ns ensenya i allò que utilitzem durant el dia a dia. És necessari reduir aquesta bretxa. Quins canvis cal fer? Canvis integrals, no només innovacions en coses puntuals. Cal pensar en una forma diferent d'entendre l'educació. una educació que dialogui més amb els aprenentatges informals, que valori tant el coneixement explícit com el tàcit i que tingui en compte el saber fer. Aleshores, crec que té a veure amb una manera de fer educació que reconeix formes d'aprenentatge molt antigues. Jo penso que pot ser, per descomptat, amb tecnologia. Això sí, les tecnologies no són una condició imprescindible per innovar.

Avui dia tenim enormes possibilitats d'accés a continguts i informacions, la qual cosa en fa repensar quines coses cal retenir i quines coses cal, potser, substituir. És a dir, avui dia és tan important recordar algunes dades que podem tenir a la butxaca? Potser hauríem de centrar l'atenció, l'entrenament, la formació, en desenvolupar certes capacitats més adaptables per aprendre a aprendre. Això implica tenir unes eines no tan tecnològiques, sinó d'ordre cognitiu, que, quan adquireixes un coneixement, puguis portar-lo a diversos contexts. Això té a veure amb l'autoaprenentatge.

"Ara que les màquines es fan més intel·ligents ens preguntem: què hem d'aprendre? La capacitat de col·laborar, de tenir empatia i sentir amb altres persones són fonamentals. Són capacitats que les màquines no poden construir.

Per estimular l'autoaprenentatge, un dels aspectes més importants és assegurar-se que els estudiants poden completar els continguts "enciclopèdics" amb altres sabers i experiències que van més enllà de l'aula. Això és fonamental i comporta un altre desafiament. On no només es valoren els coneixements, sinó les habilitats; de vegades difícils de mesurar, però molt importants.

El col·legi i l'educació secundària tenen moltes funcions més enllà de la transferència d'informació. És un espai de socialització, de construcció de ciutadania, de definició d'identitat, d'expressió d'amistats, d'un munt d'altres coses. El que podem fer, possiblement, és repensar a què dedicar el temps que passem allà.

Les escoles han de tenir finestres més grans i portes més amples, no només per portar la societat a l'escola, sinó per portar l'escola a la societat. Reduir les bretxes.

Biografia
Investigador associat de l'Institut d'Internet de la Universitat d'Oxford, director del Centre d'Estudis Fundación Ceibal (Uruguai), a més de col·laborador de la Xarxa Global de Recursos Educatius Oberts de la UNESCO. És una referència internacional en innovació, tecnologia i aprenentatge que ha escrit llibres com ara "Planeta Web 2.0", "Aprenentatge invisible" i "La innovació pendent". Té la distinció del Consell Britànic d'Investigació Econòmica i Social.