Angélica Sátiro

Pedagoga experta en creativitat

"Els nens han d'aprendre a pensar de forma crítica, ètica i creativa"

Pots veure el vídeo complet aquí.

La creativitat és un camp recent en l'àmbit de la recerca teòrica. I és un camp també interdisciplinari. La paraula “creativitat” mateixa és polisèmica. Per a mi, crear és generar noves, més i millors idees. És a dir, idees amb valor. I després, aquestes idees són les que es poden aplicar en diversos camps a través de diferents llenguatges. Per a mi és molt important entendre la creativitat com una capacitat. Tots els éssers humans la tenim en potència. I la podem desenvolupar. No existeix una persona creativa i una altra no creativa. Existeixen nivells de desenvolupament d'aquesta capacitat.

El sistema educatiu no afavoreix el desenvolupament de la capacitat creativa. I per la manera en què s'estructuren els processos d'aprenentatge i d'ensenyament, moltes vegades el que veig és més aviat un encarcarament d'aquesta capacitat.

Si en algun moment pensem que algú no és creatiu i que hem d'ensenyar-li a ser-ho, ja hi ha una gran equivocació. La capacitat creativa no s'ensenya. El que podem fer és crear les condicions perquè es desenvolupi. Estimular-la perquè surti. Per exemple, crear un ambient que estimuli aquestes respostes innovadores. Si a l'escola les nostres preguntes només demanen una resposta i aquesta resposta és la correcta i única, si els entrenem perquè siguin així, no estem fent cap favor al desenvolupament de la seva capacitat de pensar creativament.

Hem de canviar les nostres preguntes, la manera de preguntar. Cercar fer preguntes que afavoreixin, que s'obri el ventall de cercar possibilitats de resposta. Sense por a equivocar-se. Hi ha algú que mai no s'equivoqui en la vida? L'ésser humà s'equivoca de per si, només pel fet d'estar humanament al món ja ens estem equivocant. La primera qüestió és deixar de banda aquesta por. I, a més, és important tenir present que els processos també han de ser creatius. Que es vagi constituint, que cada criatura pugui fer molts assajos de ser, que no es quedi amb un.

"Cada situació quotidiana és una oportunitat perquè els nens aprenguin a pensar de forma creativa"

Has de tenir un ambient que afavoreixi la creativitat. Si l'ambient sempre és la repetició del mateix, els rols, els camins, els temps, les maneres de fer… Si només repetim, com volem que desenvolupi la capacitat creativa? I a l'aula, el mateix. Si a l'aula, per exemple, hi ha tots els nens i les nenes assegudets mirant cap a una persona, que és la professora o el professor. I només miren cap allà, escolten aquell discurs, i han de tornar aquest discurs a l'hora dels exàmens. Com volem desenvolupar la capacitat creativa així? Aquests nens i aquestes nenes han d'estar mirant cap a altres bandes, també; a més de mirar el cap dels nens, el que hi ha al davant, han de mirar-se entre si. L'aula ha de ser un ambient polifònic.

Si tractem l'aula com una comunitat d'investigació, tots estarem cercant respostes, plantejant noves preguntes, indagant, qüestionant les veritats que tenim com a dogmes, qüestionant els estereotips, no rendint-nos a les respostes banals i ràpides. Altres coses també importants perquè això passi és que el professor i la professora entenguin que és només una qüestió d'aplicar una tècnica. La capacitat creativa cal estimular-la tota la vida.

Un professor o una professora que vulgui fer a la seva aula un ambient més creatiu ha de tenir present això: estar canviant el seu ambient, no deixar-lo sempre igual. Si no, no hi ha forma que estimuli res. Anar canviant cosetes i veure què generen aquests petits canvis. I tenir en l'ambient mateix, a les parets o en els objectes, coses reptadores. I no donar les respostes. El pensament creatiu comporta obrir. És a dir, cercar totes les perspectives possibles, però en algun moment també convergir per arribar a una resposta. I un cop s'hi ha arribat, tornar a obrir per obrir moltes possibilitats, deixar que emergeixin aquestes possibilitats, per després tornar a concretar. Això es pot fer en matemàtiques, en ciències, en art, en música, en filosofia…

Biografia
Ha escrit més de dues-centes obres sobre la pedagogia i la creativitat. Angélica Sátiro és, a més, doctora cum laude en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i postgraduada en Pedagogia filosòfica per la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). També ha creat diferents projectes centrats en vies innovadores en l'educació, tant a Amèrica del Sud com a Europa. El seu objectiu permanent és aconseguir que es fomentin en els nens tant la creativitat com el pensament crític.