Valor real d'una acció

Patrimoni net d'una societat, dividit pel nombre d'accions en circulació.