Akzio baten balio erreala

Sozietate baten ondare garbia, zirkulazioan dauden akzio kopuruarekin zatituta.