Titulització

Mètode de finançament d'empreses basat en la venda o cessió de determinats actius a un tercer, que al seu torn finança la compra emetent valors (els quals es col·loquen entre els inversors). A Espanya, el mètode de titulització consisteix que l'entitat que vol finançar-se (cedent) ven els actius a un “Fons de Titulització”, que no té personalitat jurídica i està administrat per una societat gestora. Al seu torn, el fons emet valors, que tenen garantia real pels actius adquirits.