Subrogació

Una subrogació d'una hipoteca (préstec hipotecari) és un tipus de novació, és a dir, un acord pel qual es modifiquen les condicions del contracte de préstec per tal de substituir la persona o entitat (subrogació personal o subjectiva), o la cosa objecte del contracte (subrogació real o objectiva). Mentre que les subrogacions objectives (substituir el bé hipotecat) són molt escasses, les subrogacions subjectives tenen més utilitat pràctica. Se'n distingeixen de dos tipus:

 • La subrogació de deutor o entre particulars, que suposa un canvi de titular deutor del préstec hipotecari. Aquest tipus de subrogació és habitual quan una persona compra un habitatge que ja està hipotecat. El banc farà un estudi de riscos per admetre o denegar la sol·licitud de subrogació del nou deutor.
 • La subrogació de creditor o entre entitats, que suposa el canvi de banc per decisió del client deutor del préstec. Consisteix bàsicament a assolir un acord amb el banc per canviar el préstec hipotecari a un altre banc que pot oferir millors condicions d'algun tipus, com ara beneficis en la modificació en les condicions de l'operació, en el termini d'amortització, etc.

També et podria interessar

 • Sense comissions ni condicions per gaudir d'aquests avantatges.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual de targeta de dèbit.
  • I, per descomptat, sense necessitat de domiciliar-hi la teva nòmina ni rebuts.

  Gratis, sense comissions ni condicions i sense paperassa.

  Només per a nous clients.

 • Per a joves d'entre 18 i 29 anys.
  • 0 € per administració i manteniment del compte.
  • 0 € de quota anual a la teva targeta de dèbit.
  • Sense necessitat de nòmina.

  Sense comissions només per utilitzar la teva targeta una vegada al mes (treure diners, pagar les teves compres, etc.).