Risc sistemàtic

També anomenat risc de mercat, no es deu a les característiques concretes d'un valor, sinó que depèn de factors genèrics que afecten l'evolució dels preus en els mercats de valors (situació econòmica general, notícies d'índole política, etc.). Aquest risc no es pot controlar ni reduir mitjançant la diversificació, ja que es deu a factors que repercuteixen sobre el mercat en el seu conjunt (en general, es considera que és el mínim risc assolible mitjançant la diversificació de la cartera).

S'anomena risc de mercat perquè constitueix l'indicador del risc agregat de totes les companyies que hi cotitzen, referit a un període de temps determinat. Per estimar amb posterioritat el risc sistemàtic d'un mercat, se sol fer un mesurament del risc dels seus índexs de referència, a través de la desviació típica de les sèries històriques de tals indicadors.