Risc operatiu o de procediment

Risc d'errors en la transmissió i execució d'instruccions de compra o venda de valors, per part de les entitats intermediàries. Es pot deure a errades informàtiques, deficiències en els sistemes de control o errors humans. El seu control exigeix una verificació estricta dels continguts de les ordres i la posterior comprovació que les execucions es corresponen amb les instruccions rebudes i la situació del mercat.