Risc de liquiditat

Possible penalització en el preu d'un valor, en cas que es necessiti desfer la inversió per recuperar el capital amb rapidesa. Amb caràcter general, es pot dir que els valors cotitzats són més líquids que els que no cotitzen, ja que hi ha més possibilitats de trobar contrapartides a un preu raonable (a vegades els no cotitzats incorporen algun tipus de clàusula o garantia de liquiditat per part de l'emissor o un tercer, encara que no existeix transparència pel que fa al preu). Com menys líquid és un valor, més gran és la disminució en el preu que ha d'acceptar l'inversor per vendre els seus valors. En casos d'il·liquiditat extrema, pot arribar a resultar impossible recuperar la inversió en el moment desitjat.