Ponderació

La ponderació és el pes que s'atribueix a cada variable dins d'un conjunt que es pretén mesurar o expressar en un índex. Per exemple, en construir l'índex de la borsa s'atribueix un pes diferent als valors escollits per formar-lo. Això depèn de la freqüència de contractació o la capitalització (preu de l'acció en el mercat pel nombre d'accions).