Ordres de borsa

Són les donades a una societat o agència de valors i borsa i entitats de crèdit per a la compravenda de valors cotitzats en borsa, sigui quin sigui el mitjà utilitzat per a la seva comunicació.