Burtsako aginduak

Balore sozietate edo agentzia bati eta kreditu erakundeei ematen zaizkie, kotizatutako baloreak salerosteko, haiek komunikatzeko baliabideak edozein direla ere.