Ordre al millor

Ordre borsària que s'introdueix en el sistema sense indicar preu, per la qual cosa es negocia al millor preu de contrapartida en el moment de la introducció. La particularitat respecte de l'ordre de mercat (vegeu concepte) és que, si al millor preu no hi ha volum suficient per atendre la totalitat de l'ordre, la part no satisfeta queda limitada a aquest preu; és a dir, no podrà creuar-se a un altre més desfavorable.