Oferta pública de subscripció (OPS)

Operació de mercat primari dirigida a la captació de fons en els mercats. Els valors que s'ofereixen públicament procedeixen d'una ampliació de capital. Aquesta operació la poden fer tant societats cotitzades com no cotitzades. En general, en les no cotitzades s'aborda amb una doble finalitat: captar fons i assolir el requisit de difusió accionarial necessari per a la seva admissió a cotització. La norma bàsica aplicable a aquestes operacions és el Reial decret 1310/2005.