Operació acordió

Operació societària especial, que consisteix en una reducció i ampliació de capital simultànies, per tal de sanejar econòmicament una societat. En primer lloc, el capital social es redueix a zero, o per sota de la xifra mínima legal, i al mateix temps s'incrementa fins a una xifra igual o superior a aquesta xifra mínima. No és obligatori assolir el volum previ a la reducció. Aquestes operacions solen estar vinculades a un nou projecte, de manera que, després d'adaptar la xifra de capital social a les pèrdues registrades, s'espera disposar de nous recursos financers, a conseqüència de l'ampliació.