Obligació de l'estat

Valors de renda fixa a llarg termini emesos per l'Estat. S'emeten a 10, 15 i 30 anys (els bons de l'Estat tenen les mateixes característiques, però els seus terminis oscil·len entre 2 i 5 anys). Durant la seva vida, aquests actius meriten un tipus d'interès fix que s'abona mitjançant cupons anuals. Algunes d'aquestes emissions es fan sota la modalitat de valors segregables o “strips”, que permeten adquirir per separat el principal i cadascun dels cupons que integren l'obligació original.