Mercat interbancari

Aquest mercat està reservat exclusivament per a les entitats financeres (bancs i caixes d'estalvis). Es presten diners entre elles i amb aquestes operacions fixen els tipus d'interès, sobretot dels terminis més curts. Per a la persona de carrer, les repercussions són importants, ja que, per exemple, les hipoteques es refereixen als tipus de MIBOR, que és l'interès mitjà dels diners en el mercat interbancari.