Lock-up

Període durant el qual no és possible fer una determinada operació. Els motius i les característiques d'aquests “períodes de tancament” varien segons el tipus de producte. Per exemple, en les ofertes públiques de venda (OPV) alguns accionistes poden signar un compromís de lock-up, pel qual es comprometen a mantenir les seves accions durant un període determinat; l'objectiu és facilitar la col·locació entre el públic, eliminant la incertesa i el descens de preus que es produiria si algun accionista significatiu optés per desfer-se de les seves accions. En l'àmbit dels fons d'inversió, el lock-up és el període durant el qual s'impedeix l'entrada de nous partícips o la realització d'inversions addicionals en un fons (situació que sol donar-se en els fons d'inversió lliure o hedge funds, si així ho estableix el fullet); el motiu del tancament és que el fons ja hauria assolit el volum de patrimoni idoni per a una gestió eficient i un augment d'aquest podria suposar, segons el parer del gestor, una expectativa inferior de rendibilitat per als partícips.