Juntes generals d'accionistes

Òrgan de govern suprem d'una societat; s'hi adopten per majoria les principals decisions societàries i estatutàries. Es regula en els articles 93 a 114 de la Llei de societats anònimes. Les seves facultats i funcionament es detallen a la secció Organismes societaris de presa de decisions.